Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

invidiam
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viatedibea tedibea
invidiam
Reposted fromGr3nd3l Gr3nd3l viatedibea tedibea
invidiam
8950 152a 375
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaczoo czoo
invidiam
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też.
— Osiecka do Przybory
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viablackcat blackcat

July 06 2015

invidiam
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromswojszlak swojszlak viabjureczko bjureczko
invidiam
9518 be60 375
Reposted fromhagis hagis viabjureczko bjureczko
invidiam
2435 363a 375
Reposted fromfearnopain fearnopain viabjureczko bjureczko
invidiam
(10) tumblr
Reposted fromweightless weightless viabjureczko bjureczko
invidiam

July 04 2015

invidiam
1664 3b57 375
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaczoo czoo
invidiam
Nadwrażliwa pizda... cały ja
0670 a272 375
Reposted fromLittleJack LittleJack viaBigger Bigger

July 03 2015

invidiam
(1235) the old reader
Reposted fromweightless weightless viawrazliwa wrazliwa
invidiam
6470 1003 375
invidiam
Ludzi zrażam do siebie bo milczę.
Reposted fromtereseek tereseek viawysypiskosmieci wysypiskosmieci

July 02 2015

invidiam
0764 dc30 375
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamauak mauak
invidiam
invidiam
invidiam
dawno nie było mi tak cholernie przykro.
— najgorzej, jak za bardzo zależy.
invidiam
4467 becc 375
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatedibea tedibea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl